Start Gira X1 Logikbaustein: I-Kalender (ICAL) ICAL - IKalender Eigenschaften

ICAL – IKalender Eigenschaften

Eigenschaften, Inputs,Outputs und Parameter des Logikbausteins X1

ICAL – IKalender Beispiel
ICAL – IKalender Baustein